Tin tức

Siêu thị Co.opMart Cần Thơ vừa kết thúc Chương trình tặng TXSDNL cho khách hàng kéo dài từ ngày 4 đến ngày 19/7/2009. Theo đó, mỗi khách hàng thành viên - VIP được tặng một TXSDNL, còn khách hàng chưa là thành viên - VIP nếu mua hàng từ 500.000 đồng trở lên cũng được tặng một TXSDNL và tối đa được nhận hai TXSDNL trên mỗi hóa đơn mua hàng.

Trang  6